Om mig

DEN ENANDE KÄRLEKEN

Om mig

 

Välkommen till min hemsida Den enande kärleken. Jag heter Camilla Lindeborg Alm och jag är verksam som andlig vägledare, meditationsledare och intuitiv healer. Jag är cert Akashic Records Reader och också förmedlare av Light Language - ljusspråk, vilket jag i båda fallen är en av få i Sverige idag som är. Jag lever i stor tacksamhet av att arbeta med och fungera som kanal för så mycket kärlek som finns för var och en av oss.

 

Min väg till mitt andliga arbete har varit slingrig men känns självklar så här i backspegeln. Intressen och utbildningar jag inriktat mig på har varit högre studier i psykosyntes/ transpersonell psykologi, samhällskunskap, statsvetenskap, kommunikation, intressen som sång, dans, religionshistoria och kurser i yoga och reiki healing. Allt detta är min bas där min medialitet nu får vara i centrum. Varje bit har dock gett mig en byggsten till det jag skapar idag.

 

För idag handlar det om skapande för mig. Ett skapande av stunder, ögonblick, längre tillstånd då människor upplever sig i enhet med sin egen själs storhet och i total samklang med det som är Alltet, universum, vår högsta källa, fader/ moder Gud. Det jag förmedlar är kontakt med energier från andra dimensioner än vår, de vi kallar uppstigna mästare, ärkeänglar och galaktiska energier. Jag guidar också till ett inre universum genom hjärtat där de kosmiska strålarna fungerar som bärare av olika kvaliteter. Varje persons upplevelser är unika och varje själ har sin resa, men ljuset delar vi i hjärtat och i öppenheten för var och ens väg finner vi vår enhet i att vi är Ett och att vi också är kopplade till vår Moder Jord.

 

Slutligen vill jag säga tack för att du besöker min sida och läs gärna mer om vad som är på gång under Kommande evenemang, samt hur jag arbetar med andlig vägledning i olika former.

 

 

Med kärlek,

 

Camilla Lindeborg Alm

 

 

 

 

"För att potentialen hos varje enskild människa är oändlig. Och när vi manifesterar den potentialen så manifesterar vi också det som gör att vi alla hör samman. Allt som Är."

Copyright © All Rights Reserved